ΡOKA 10/25 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

1.80

ΡOKA 6/25 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

1.20

ΡOKA 7/25 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

1.35

ΡOKA 8/25 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

1.45

ΡOKA 9/25 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

1.60

ΡOKA 10/35 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

1.90

ΡOKA 12/35 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

2.50

ΡOKA 14/35 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

3.50

ΡOKA 16/35 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

3.50

ΡOKA 20/45 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 50 ΤΕΜ

3.60

ΡOKA 22/45 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 50 ΤΕΜ

3.65

ΡOKA 5/20 ΜΜ ΛΕΥΚΟ 100 ΤΕΜ

0.80